Prodaja
Prodaja
Nabavka
Kadrovi
Finansije
026 4155100 Pon - Pet 08:00 - 16:00 prodaja@gms.co.rs
026 4155100 Pon - Pet 08:00 - 16:00 nabavka@gms.co.rs
026 4155108 Pon - Pet 08:00 - 16:00 posao@gms.co.rs
026 4155109 Pon - Pet 08:00 - 16:00 finansije@gms.co.rs
Proizvodnja
zaštitne i radne odeće
Distribucija
Najpoznatijih svetskih brendova
Najveći proizvođač
odeće protiv toplote i plamena

Prerada metala

Caption aligned here

Prerada metala

i prisutni rizici.

U fabrikama za preradu metala, industriji opasne prirode, zdravlje, bezbednost i zaštita zaposlenih, opreme i životne sredine su velika briga – krucijalna – jer utiču i na društvene i na ekonomske faktore. Neophodno je da menadžment ovih fabrika prepozna prednosti bezbednog radnog okruženja i progresivno se prilagodi merama bezbednosti, kako bi se sprečile nezgode, izbegli gubici u ljudstvu ili proizvodnji i ostala propratna dešavanja vezana za nezgode.

Ozbiljno praćenje mera bezbednosti povećava znanje zaposlenih o poslovnim procesima, dovodi do poboljšanja tehničkih procedura i uvećava opštu produktivnost u fabrici.

Ništa nije bitnije nego bezbednost i zdravlje ljudi zaposlenih u industriji čelika.

– Bord direktora Svetskog udruženja za čelik

Za povećanje bezbednosti u preradi metala, bitna su sledeća tri aspekta:

 • Uslovi radnog okruženja, tj. pristupnost, fizička bezbednost fabrike, održavanje…
 • Obuka i sposobnost zaposlenih, uključujući i razumevanje primene mera bezbednosti.
 • Razvijanje motivacije i ponašanja zaposlenih, uključujući primenu direktnih strategija koje identifikuju nebezbedno ponašanje i stavove.

Saobraćaj

Rizici u saobraćaju u fabrici su visoki zbog visoke koncentracije i heterogene prirode saobraćaja. Maksimalni intenzitet ovog rizika prilikom promene smene.

Koksara i nusproizvodi

Glavni rizici su visoka temperatura, prašina, dim, pokretna mašinerija, hemikalije, vatra, eksplozije…

Visoka peć

Glavni rizici su temperatura, prašina, buka, tečni metal i šljaka, pokretna mašinerija, trovanje gasovima i isparenjima, lokomotive u pokretu, rad na visini, vatra, eksplozija…

Topionica čelika

Glavni rizici su temperatura, prašina, buka, tečni metal i šljaka, pokretna mašinerija, viseći teret, rad na visini, vatra, eksplozija…

Aglomeracija

Glavni rizici su pokretni delovi, prašina i dim…

Valjaonica

Glavni rizici su temperatura, buka, pokretni delovi, krhotine, kalemovi, viseći teret, klizavi podovi…

Elektrana

Glavni rizici su temperatura, rad na visini, buka, vibracije, gasni i parni vodovi…

Rukovanje materijalom

Glavni rizici su držanje tela, preopterećenost, pokretna mašinerija, nepravilno signaliziranje, viseći teret…

Ostali rizici

Ostali rizici slični su za većinu radnih mesta: rad u skučenom prostoru, neispravan ili pogrešan alat, loše osvetljenje ili vidljivost, loša ventilacija, električni rizik, prelazi pruge bez ljudstva, nepripremljenost za hitne slučajeve, nebezbedan rad na skeli, visoka samouverenost i rad bez ličnih zaštitnih sredstava.

Singapursko odeljenje za socijalnu medicinu i javno zdravlje sprovelo je petogodišnju studiju o povredama na radu u železari koja ima više od 1.000 zaposlenih. Od 921 povrede koja je zahtevala više od jednog dana odsustva sa posla, preko 40% (383 slučajeva) desilo se u prvoj smeni (od 7-15h), 210 slučajeva u drugoj smeni (od 15-23h) i samo 150 slučajeva u toku noćne smene.

U toku dana, dva termina su dostizala vrhunac u povredama: jedan sredinom jutra (između 9 i 10h) i drugi sredinom popodneva (između 14 i 15h). Primećeno je da su povrede ruku bile učestanije u prvoj i drugoj smeni, a povrede nogu u noćnoj smeni. Jedan od glavnih uzorka povreda noću bili su padovi, dok su udarac predmeta i opekotina bili učestaniji tokom dana. Iako je bilo više povreda tokom prve dve smene, povrede u noćnoj smeni zahtevale su duža bolovanja. Ovim se zaključuje da su noćne povrede bile teže i ozbiljnije.

Kako se zaštititi?

Svetko udruženje za čelik je naznačilo sledeće principe za bezbednost i zdravlje:

 • Sve povrede i bolesti vezane za radno mesto mogu i moraju da se spreče.
 • Menadžment je zadužen i odgovoran za bezbednost i zdravlje.
 • Angažovanje i obuka zaposlenih je od suštinskog značaja.
 • Bezbedan rad je uslov za zapošljavanje.
 • Besprekorna bezbednost i zdravlje doprinosi odličnim poslovnim rezultatima.
 • Bezbednost i zdravlje moraju se integrisati u sve poslovne procese.

Dobra praksa uključuje i:

 • Dodelu i objavljivanje odgovornosti i zadataka zaposlenih povezanih sa menadžmentom bezbednosti fabrike.
 • Istragu svih nezgoda, malih ili ozbiljnih, i implementaciju korektivnih mera.
 • Učenje o incidentima koji su se dogodili u drugim fabrikama.
 • Registraciju i kontrolu bezbednosnih standarda i evidenciju ozbiljnijih incidenata.
 • Internu i eksternu objavu rezultata istraga i stečena iskustva.
 • Redovne sastanke i revizije statusa bezbednosti fabrike, kao i mesečni sastanak na nivou direktora sektora.
 • Obuke sa podsećanjem na rezultate istraga i nove procedure.
 • Sprovođenje vežbi za hitne slučajeve.
 • Sprovođenje redovnih bezbednosnih revizija za lociranje nebezbednih lokacija i praksi i uvođenje korektivnih mera. Bezbednosne revizije mogu pomoći i u ranoj detekciji amortizovane opreme ili procedura koje mogu da smanje ili pogoršaju nivoe bezbednosti.