Prodaja
Prodaja
Nabavka
Kadrovi
Finansije
026 4155100 Pon - Pet 08:00 - 16:00 prodaja@gms.co.rs
026 4155100 Pon - Pet 08:00 - 16:00 nabavka@gms.co.rs
026 4155108 Pon - Pet 08:00 - 16:00 posao@gms.co.rs
026 4155109 Pon - Pet 08:00 - 16:00 finansije@gms.co.rs
Proizvodnja
zaštitne i radne odeće
Distribucija
Najpoznatijih svetskih brendova
Najveći proizvođač
odeće protiv toplote i plamena

Prerada nafte i gasa

Prateći rizici u preradi nafte

Prerada nafte i gasa

i prisutni rizici.
Rastom industrije nafte i gasa došla je praktično svaka moguća opasnost: izloženost toksičnim materijama, padovi sa visine, požari, eksplozije, udari struje, ograničeni prostori, oprema na struju, sudari vozila i mašina, iskakanje iz šina, prolivanje opasnih materija, ekstremni vremenski uslovi, buka i vibracije, iščašenja, istegnuća i prelomi, povrede usled premora usled dvadesetočasovnih smena, kao i upotreba droge i alkohola.

Bezbednost motornih vozila i bezbednost od udara struje – naročito vezana za električni luk – su prioriteti u industriji nafte i gasa. Izloženost toksičnim materijama, naročito hidrogen sulfidu, dovodi mnogo zaposlenih u rizik.

Eksplozija i vatra

Industrija nafte i gasa u svetu ima više smrtnih ishoda zbog eksplozije i vatre nego bilo koja druga industrija. Do njih može doći putem zapaljivih tečnosti i gasova, zapaljive prašine, toplih poslova, neadekvatnog električnog alata i drugih električnih rizika.

Izlaganje hemikalijama

Mešovita izloženost (silikat, dizel čestice, isparljiva organska jedinjenja)
Višestruka izloženost (udisanje, gutanje)
Dermalna izloženost (olovo, rastvarači, policiklični aromatični ugljovodonici)
Rizik prenosa

Udar električnog luka

Može povrediti ili usmrtiti osobu sa 3m, nekada i više. Izaziva teške opekotine temperaturom od 19.400°C, što je toplije nego površina Sunca. Pravi pritisak i zvučne talase dovoljno jake da bace zaposlenog preko cele prostorije, a od alata i opreme napravi šrapnel. Izaziva gubitak vida i sluha.

Udaren, Zaglavljen, Uhvaćen

Jedna od pet smrtnih povreda u industriji nafte i gasa rezultat je „struck-by/caught-in/caught-between“ rizika. Rizici ovog tipa dolaze iz mnogo izvora, uključujući vozila u pokretu, opremu, padajući alat i postrojenja pod pritiskom. Izvlačenje nafte može biti jako rizičan posao sa veoma opasnim okruženjem, naročito za zaposlene koji rade sami na lokaciji.

Bezbednost i zdravlje na radu, kao i životna sredina, od ogromne su važnosti u ovom industrijskom sektoru. Zato kompanije ulažu maksimalne napore da održe ove činioce na najvišem nivou.

Kako se zaštititi?

Ekstremni uslovi rada zahtevaju ekstremnu zaštitnu odeću. Multifunkcionalna odeća je LZO koja nudi zaštitu od nekoliko rizika. Za razliku od radne odeće koja se izrađuje samo po jednom standardu, multifunkcionalna odeća mora da prođe po nekoliko testova za svaki standard kome odgovara.

Tako se na nekim našim modelima za naftnu industriju ili elektrodistribuciju može naći i po 6 standarda – SRPS EN ISO 13688, SRPS EN ISO 11612, SRPS EN ISO 11611, SRPS EN 13034, SRPS EN 1149, SRPS EN 61482, pa je ta odeća otporna na tolotu i plamen, prskanje vode, ulja i hemikalija, statički elektricitet i termičke efekte električnog luka.