Prodaja
Prodaja
Nabavka
Kadrovi
Finansije
026 4155100 Pon - Pet 08:00 - 16:00 prodaja@gms.co.rs
026 4155100 Pon - Pet 08:00 - 16:00 nabavka@gms.co.rs
026 4155108 Pon - Pet 08:00 - 16:00 posao@gms.co.rs
026 4155109 Pon - Pet 08:00 - 16:00 finansije@gms.co.rs
Proizvodnja
zaštitne i radne odeće
Distribucija
Najpoznatijih svetskih brendova
Najveći proizvođač
odeće protiv toplote i plamena

Pranje i održavanje zaštitne odeće

1. Instrukcije za tkanine sa teflonskom završnom obradom za zaštitu od prskanja hemikalija (Hydrofoil)

Hydrofoil je dorada tkanine koja odbija uljane i vodene nečistoće. Da bi zadržala svoju efikasnost, mora biti reaktivirana. Odeća izrađena od Hydrofoil tkanine moraju se prati zasebno, kako bi se izbeglo umanjenje zaštitnih svojstava. Ako odeća mora da se izbeli, preporučuje se izbeljivač na bazi kiseonika. Ispiranje mora biti povećano da bi se uklonile sve površinski aktivne supstance, jer će one uticati na efikasnost Hydrofoil dorade. Pre korišćenja omekšivača, mora se proveriti njihov uticaj na svojstva odbijanja tečnosti.

Reaktivacija Hydrofoil-a nakon pranja dešava se na temperaturama od preko 60°C, tako da se sušenje na žici i mašinsko sušenje ne preporučuju. Tunelsko sušenje je najbolji metod reaktivacije, mada se mora uzeti u obzir da odeća neće zadržavati istu količinu vode kao obična odeća, osušiće se mnogo brže što može dovesti do žutih fleka.

Ukoliko se odeća pegla, ne sme se koristiti para. Potrebna je suva pegla da bi se postigla željena temperatura.

Hemikalije za reaktivaciju dorade dostupne su kod dobavljača hemikalija ili u industrijskim perionicama, sa instrukcijama za aplikaciju.

2. Instrukcije za tkanine sa završnom obradom protiv toplote i plamena (Proban®)

Vatrootporna odeća mora se prati odvojeno od druge odeće, zbog svoje specijalne dorade. Da bi se zadržala efikasnost dorade, obavezno je da se uklone sve zapaljive materije sa tkanine. Mašina se mora napuniti u odnosu ne manjem od 1:20, da bi se obezbedilo adekvatno pranje i umanjili efekti abrazije ivica.

Preporučuje se pranje u dve faze: Predpranje na 40°C i glavno pranje na 70-75°C. Alkalnost bi trebalo da bude dovoljna da se ukloni nauljena nečistoća, ali ne preterana tako da ispiranje može da ukloni viškove. Voda za pranje i ispiranje treba da bude omekšana, da se soli ili druge nerastvorljive materije ne bi nagomilale na tkanini.

Vatrootporni finiš se oštećuje hlorom. Ako je neophodno izbeljivanje, mora se koristiti izbeljivač na bazi kiseonika – treba izbegavati njegovo redovno korišćenje. Zbog uticaja na doradu, treba izbegavati i omekšivače.

3. Instrukcije za tkanine sa anti-statik svojstvima (NegaStat)

Ako govorimo o regularnim tkaninama izrađenim od mešavine poliestera, pamuka i ugljeničnih vlakana (provodnik sa zatvorenim jezgrom), mogu se prati kao i regularna odeća izrađena od mešavine poliestera i pamuka. Korišćenje omekšivača ili anti-statik agenasa bi trebalo izbegavati jer mogu umanjiti efikasnost provodnih vlakana.

4. Instrukcije za multifunkcionalne tkanine

Odeća izrađena od multifunkcionalnih tkanina (npr. Megatec) se treba održavati kompatibilno sa njenim zaštitnim svojstvima:

  • Dorada protiv toplote i plamena: Da bi se zaštitna svojstva sačuvala, treba pratiti uputstva iz tačke 2. Ona ne utiču na anti-statičnost ili zaštitu od hemikalija/vode/ulja. Treba koristiti meku vodu i adekvatno isprati odeću, da ne bi ostalo zapaljivih materija.
  • Dorada protiv prskanja hemikalija: Ova zaštitna svojstva se održavaju adekvatnim termalnim tretmanom nakon pranja, kao što je pomenuto u tački 1.
  • Anti-statik tkanine: Zaštita od statičkog elektriciteta obezbeđena je provodnim vlaknima utkanim u samu tkaninu i pranje nema nikakav uticaj na nju.
5. Instrukcije za visokovidljive fluorescentne tkanine (High Visibility)

Odeća u visokovidljivim bojama (HV žuta, HV narandžasta i HV crvena) obezbeđuje zaštitu zaposlenih u skladu sa Evropskom normom EN ISO 20471. Kada se dizajnira visokovidljivo odelo, mora se izabrati kontrastna boja koju preporučuje proizvođač tkanine, a koja je razvijena namenski kao kontrast za odeću po EN ISO 20471 za nefluorescentne boje.

Visokovidljiva odeća može se prati po istoj proceduri kao obična radna odeća izrađena od obojene mešavine poliestera i pamuka, uz par dodatnih primedbi, uglavnom potrebnih profesionalnim industrijskim perionicama:

  • Visokovidljiva odeća se ne sme prati zajedno sa drugim bojama, jer ovo može da utiče na njenu sjajnost
  • Ne sme se mešati visokovidljiva odeća, npr. žuta se pere odvojeno od narandžaste
  • Visokovidljiva odeća sa drugim zaštitnim svojstvima (npr. vatrootporna visokovidljiva odeća) se mora prati kompatibilno sa metodom pranja tkanine sa tim dodatnim svojstvom
  • Česta zamena odeće se preporučuje, da bi se izbeglo starenje ili fiksiranje nečistoća i fleka

Umesto hipohlorida, preporučuju se izbeljivači na bazi peroksida (ukoliko je potrebno). Hipohlorid se ne sme koristiti za Megatec HighVisibility.

Hemijsko čišćenje je dozvoljeno samo sa čistim svežim solventom. Uklanjanje fleka može imati štetan uticaj na svojstva odeće. Sušenje se obavlja po istoj proceduri kao mešavina poliestera i pamuka.

Kućno pranje

Iako je većina tkanina koje koristimo izrađena namenski za industrijsko pranje, slobodno se mogu održavati i u običnim mašinama za pranje ili sušenje, uz obavezno praćenje simbola za održavanje odštampanih na ušivnoj deklaraciji.

About the author